Gelişen Teknoloji Küresel Problemleri Özebilir mi?

Gelişen Teknoloji Küresel Problemleri Çözebilecek mi?

Dünya, her geçen gün farklı bir felaketle yüz yüze geliyor. Kirlilik, bulaşıcı hastalıklar doğal afetler gibi birçok Doğal ve insan yapımı felaket, tüm insanlığın yaşamını kökten değiştiriyor. Dünyadaki birçok bölge fakirlikten kırılıyorken, Bu problemleri çözmek Dünya ekonomisinin sırtına kocaman bir yük olarak dönüyor.

Dünyanın diğer ucundaki bir problemin başka ülkeleri etkileyebildiği bir dünya düzeni içerisindeyiz. Bizden daha talihsiz insanların yaşadıkları problemleri göremediğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu zaman zaman unutuyoruz. Yine de günümüz teknolojisi sayesinde insanoğlunun önemli ihtiyaçlarına çözüm bulunabiliyor.

 

Teknoloji dehaları insanların hayatını etkileyen problemlerin çözülebilmesi için önemli bir rol oynuyor. Teknolojik inovasyonlar sayesinde bu temel problemleri çok düşük maliyetlerle çözme imkanımız var. Bu gelişmeler sayesinde insanların hayat standartlarını yükseltebiliriz.

 

[include-page id=’18525′]

 

Hijyen & Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre 2.7 milyar insanın işleyen bir kanalizasyon sistemine bağlı tuvalet erişimi bulunmuyor. Pek çok salgın, temiz suya erişememekten ve sıhhi tesisatın olmamasından başlıyor. Temel sağlık hizmetlerine erişememe, yoksul kesimlerinin en temel problemlerinden.

 

Güncel verilere göre, Dünya nüfusunun %40’ı kanalizasyon sistemi olmadığından dolayı açık alanda tuvalet ihtiyaçlarını gideriyor. Bazı kent bölgelerinin büyük bir kesimi de sıhhi tesisatın olmadığı ve dışkının septik tanklarda toplandığı tuvaletleri kullanmakta. Bazı ülkelerde ise, insan sağlığına ve doğal hayata zarar veren arıtılmamış suyu tahliye etmek için açık su yolları ya da nehirler kullanılıyor.

 

Görselde taşmış bir foseptik çukurunu görebilirsiniz.
Görselde taşmış bir foseptik çukurunu görebilirsiniz.

 

Kurtuluş

Düzgün işleyen bir kanalizasyon sistemiyle, insan ortalama ömrünü uzatabilir ve çocukların sağlığını koruyabiliriz.

 

Daha iyi sağlık hizmetleri, bu tür zarar görmüş bölgelerdeki ekonomik gelişime ve sağlık harcamalarında azalmaya katkıda bulunabilir. Hastalıkların ve erken ölümlerin önlenebilmesi, teknoloji uzmanlarının uzun süredir çalıştığı problemlerdir.

 

Bill Gates ve eşi, yoksulluğa karşı sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar.
Bill Gates ve eşi, yoksulluğa karşı sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar.

 

Bill & Melinda Gates Vakfı’nın başlattığı Sağlık & Hijyen Program‘ı, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sağlık hizmetlerini ciddi oranda iyileştirmeyi hedeflemektedir. Vakıf, yoğun nüfuslu bölgelerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini destekleyen yerel politikaların savunuculuğunu yapmaktadır.

 

 

Teknoloji

tankBill & Melinda Gates Vakfı, tasarruflu tuvaletlerin tasarlandığı “Reinventing the Toilet Challenge” (RTTC) adlı kampanyayı başlattı. Sağlık imkanlarının geliştirilmesi hedeflenen bu kampanya ile geleceğin tuvaletlerinin geliştirilmesine dair araştırmalara finansman sağlıyorlar.

 


Küresel anlamda insanların ihtiyaçları üzerinden tasarlanan bu tuvaletler, elektrik ya da su bağlantısına ve kanalizasyona ihtiyaç duymamakla birlikte, her bir kullanımı 5 sentten daha az bir maliyetle sonuçlanıyor.
2011 yılından beri B&M, bu tür önemli değişimleri yürürlüğe koymak adına dünya çapındaki tüm araştırma organizasyonlarına 16 RTTC bağış ile ödüllendiriyor. Bu projelerin bir çoğu, insan atıklarından enerji ve kaynak sağlayan bir kimya mühendisliği içeriyor. 2013 yılında B&M, Çin ve Hindistan’da bu tür zorlukları çözmek adına RTTC programları başlattı.

 

Peki nasıl?

Bill & Melinda Vakfı, 100.000 yerleşimciye kadar destekleyebilen geleneksel arıtma tesislerinden daha küçük atık işlemcileri geliştirdi.

 

İdeal olarak işlenen atık, ürün ve diğer enerji formlarına dönüştürülebilinir. Bu ise gelir elde edimi sağlanabilir; dolayısı ile insanların yaşam standartlarını geliştirilebilir.

 

Tuvalet dizaynı, çukur temizleme, atıkların arıtma ve yeniden kullanımı üzerine yenilikçi gelişmeler, hükümetlerin kamu sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmada tetikleyici rol oynayabilir

 

 

Eğitim

Kilit nokta eğitimdir. Eğitim, akıl yürütebilme, okuma ve yazma yetisini kendine fayda sağlamak adına kullanabilme ve rasyonel kararlar vermek adına bilgi sahibi olmanı sağlar.

 

Küresel anlamda hükümetlerin temel altyapı sağlaması gerekmektedir; bu da vatandaşların eğitilmesi anlamına gelir.

 

On yıldan daha uzun bir süredir teknoloji, yoksulluğun ve ekonominin önüne geçti. Sonucunda ise teknoloji insan hayatlarının itici gücü haline geldi. Bir milyardan daha fazla sayıda insan günümüzde internet erişimine sahip ve beş milyar insanın da cep telefonu bulunuyor.

 

[include-page id=’18540′]

 

Fırsat

Çocuklar ve genç yetişkinler günümüzde sosyal medyanın, mobil teknolojinin ve online toplulukların bulunduğu bir dünyada yetişiyor. Bu dünyada artık iletişim kurmak, öğrenmek ve değişime açık olmak hayati öneme sahip.

 

Son yıllarda hızlı gelişen bu dijital teknolojinin esneklik ve satın alınabilirliği, erişime sahip olmayanlar ile olanlar arasındaki aranın kapanmasına ve böylelikle gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca genç insanın bu dijital dünyaya katılmasına olanak sağladı.

 

Teknoloji, çocuk ve gençlerin eğitimini ilerletmede, sağlık ve yaşam standartlarını geliştirmede kullanılan güçlü bir gelişim aracı olarak görülüyor.

 

Küresel Gelişim Merkezi’nin üyesi Charles Kenny: “Gençler, yeni teknolojilere adapte olmakta doğuştan yetenekliler. Bu yüzden teknoloji ve dijital medyanın, inovasyon, eğitim ve değişim sağlamada tetikleyici bir rol oynayabilecek bir potansiyeli olduğu göz ardı edilmemelidir.” şeklinde ifade ediyor.

 

Yenilik

Bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanan Zambia, Güney Afrika ve Vietnam’daki gençler üzerine UNICEF tarafından yürütülen çalışmalarla belgelendi. Çalışmalarda görüldüğü üzere Vietnamlı çocukların %40’ının (anketler kırsal alanlarda gerçekleşiyor) interneti eğitim amaçlı kullandığı, %34’ünün ise sadece okul ile ilgili kısa mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Kentlerde ise bu oranlar %62 ile %57 oranında artış olduğu gözlendi.

 

 

 

Yardım eli

Bilgisayar devi Dell, başlangıçta Hindistan’da yürürlüğe giren ve şimdi 15 farklı ülkede bulunanYouth Learning adlı okuma yazma programını yürütüyor.

 

Dell Giving’in direktörü Deb Bauer: “Teknolojiye erişim imkanı ile gençlerin daha geniş kitlelerle iletişim haline geçmelerini sağladığına ve uygun maliyetli bir mesleki eğitime erişim sağladığına inanıyoruz.”

 

“Yalnızca bilgisayar donanım sistemi sağlamanın yeterli olmadığını öğrendik; önemli olan uzun süreli yarar sağlayacak olan öğretmenleirn eğitilmesi, teknolojinin sürdürülmesi, gücün güvenilirliğidir. Tüm bunlar bizim daha ileriye götüreceğimiz adımlardır.”

 

UNICEF’in bilgi ve iletişim teknolojilerin çocuk ve gençler tarafından kullanılması üzerine yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların güvenli internet erişimi üzerine olan veri eksikliğini göstermektedir.

 

summer

 

Araştırma

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Vietnam’da kentlerde yaşayan çocukların %25’i ve kırsal kesimdeki her beş çocuktan biri telefon numarası ya da gittikleri okulların isimlerini internette tanımadıkları kişilerle paylaşabiliyor.

 

Güney Afrika’da sosyal medya platformunu kullanıcıların %70’i haftada en az bir defa internet üzerinde yabancı bir kişiyle iletişime geçiyor. Vietnam’da kentsel kesimden çocukların %49’u internet üzerinden uygunsuz içerik ile karşılaşırken, kırsal kesimden çocukların %20’sinin ise yine bu platformlardan tehdit edildiği belirtiliyor.

Artık bilgisayarlar eğitim amaçlı olarak kullanılmaya başladı.
Artık bilgisayarlar eğitim amaçlı olarak kullanılmaya başladı.

“Teknoloji fırsat yaratmakta büyük potansiyele sahip, ama gelişmekte olan ülkelerde tüm sorunlara çözüm yaratacak bir çeşit sihirli değnek de değil.” diye belirtiyor Kenny, “Ancak gerçek bir şey var o da, teknolojinin milyonlarca gencin hayatlarında önemli bir etkiye sahip olduğudur.”

 

Değişim

Teknoloji uzun bir yol katetti; insanların hayat kalitelerini de arttırmaya devam etti. Günümüzde toplumların gelişiminde ve uzun dönemli bir refah sağlama üzerine bir çok gelişme gerçekleşti.

 

Her yıl yetersiz sağlık koşulları nedeniyle 1.5 milyon çocuğun ishal ya da diğer başlıca hastalıklardan öldüğünü öğrendik. Gerekli besin kaynaklarının emiliminde azalışa neden olmasından dolayı kronik ishal çocuk gelişimini etkilemenin yanında hayat kurtarıcı aşıların etkilerinde de azalmaya sebep olmaktadır

 

Yeni teknoloji ve keşiflerle, esaslı yatırımlarla dünyadaki tüm çocuklar kurtarılabilir. Ancak, en büyük değişim elbette ki insanlarda gerçekleşmelidir; bu yüzden eğitim bizim anahtar kelimemiz.

 

[include-page id=’18540′]

 

Değişim önemli, bilinen teknoloji şirketleri günümüzde yoksul ülkelerdeki çocukların ve gençlerin teknolojiye erişimi üzerine küresel girişim başlattılar. Çoğu şirket, bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim programlarına milyonlarca eğitim materyali ve bilgisayarlar sağladı.

 

Çoğu kurulu için, teknoloji gelişiminin kendisi tek gerçek hedef olarak algılanmıyor. Çevre, sağlık, eğitim, yoksulluk ve diğer sosyal konularla ilgili daha büyük sorunları çözebilmek üzere nihai hedefin insan davranışını değiştirmek, farkındalık yaratmak olmalı. Bu yüzden, gerçekten bir değişim için teknoloji katalizör görevini üstlenmelidir.

 

Cloudnames’te ne yapıyoruz

Online platformda en iyisi olmanız için gereken her şey için Cloudnames size yardımcı olabilir. Dijital hesaplarınızı, web sitenizi, Sosyal Medya Pazarlama ve diğer tüm karmaşık teknik detayların sizin yerinize yönetimini devralabilir, gelirinizi arttırmak üzere etkili bir büyüme adına size yardımcı olabiliriz.

 

Web sitenizin yönetimini devralıyor ve düzenli aralıklarla güvenlik ve güncelleştirilmesini de sağlıyoruz. Arama Motoru Optimizasyonu, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve ihtiyacınız olan diğer tüm Dijital pazarlama kampanyalarında sizlere yardımcı olabiliriz.

 

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin! Çalışma saatleri (9:00 – 18:00) arasında, telefon numaramızdan +90 (212) 243 7991 bizimle iletişime geçebilir ya da e-mail ile sorularınızı doğrudan bize iletebilirsiniz: [email protected] ya da iletişim bilgilerinizi aşağıya bırakabilirseniz size anında dönüş yapabiliriz.

 

[include-page id=’18540′]

 

 

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

 

Teknoloji haberleri ile ilgileniyorsanız lütfen blog sayfamızı takip edin. Teknolojinin insanlığa olumlu bir katkısı oluyor mu? Lütfen yorum köşemizden bizi bilgilendirin ve aşağıdaki ikonu tıklayarak makalemizi arkadaşlarınızla paylaşın. Unutmayın, paylaşmak önemsemektir!

Yararlanılan Kaynakları;

The guardian

Center for global development

www.korea.net

www.wired.com

www.who.int

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bu makaleyi paylaşın.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Hizmetlerimiz

dijital strateji

Dijital Strateji

Cloudnames, işletmenizin dijital iletişim ve pazarlama için pratik bir plan oluşturmasına yardımcı olabilir. Dijital stratejinizi tartışıyoruz ve rakiplerinizi inceliyoruz. Ardından, iyileştirmeler için somut önerilerle geliriz.

Web Tasarımı

Dijital pazarlamaya çok uygun bir web siteniz var mı? Sitenin ne kadar iyi çalıştığını inceleyebiliriz. İyileştirmeler için somut öneriler içeren web sitenizin ücretsiz bir incelemesini alın. Küçük değişiklikler büyük sonuçlar verebilir!

organik trafik oluşturma, arama motoru optimizasyonu

Trafik Oluşturma

Web sitenize nasıl trafik çekiyorsunuz? Cloudnames, içerik oluşturabilir, arama için optimize edebilir ve sosyal medya, e-posta ve diğer kanallarla trafiği artırabilir. Etkili web siteleri, satışa dönüştürülen birçok ziyaret sağlar.

Dijital Strateji

Dijital pazarlama stratejisini nasıl geliştirebileceğinize ilişkin ücretsiz kılavuzumuzu indirin

Dijital Pazarlama hakkında bir tartışma için bugün bizimle iletişime geçin

Help us to share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Güncel içeriklerimizden anında haberdar olmak için haber bültenine kaydolun!