Aksjer i Polarfisk AS selges med rabatt

Polarfisk er Norges eneste produsent av russisk kaviar, en av verdens mest eksklusive matvarer.

Polarfisk har sitt landbaserte oppdrettanlegg i Bjærangen i Meløy kommune og innehar norges eneste konsesjon for oppdrett av stør med produksjon av eksklusiv russisk kaviar.

Med anleggets beliggenhet i Meløy kommune og med ubegrenset tilgang til rent vann, har Polarfisk optimale rammebetingelser for produksjon av russisk kaviar av ypperste kvalitet.

Ekte russisk kaviar produseres av rognen fra støren i det lukkede landbaserte anlegget. Polarfisk produksjon av kaviar og størkjøtt er bærekraftig, sikker og miljøvennlig og bidrar i til å ivareta den globale bestanden av stør.

Polarfisk er nå godt i gang med produksjon og oppdrett av sterlett og russisk stør for produksjon av russisk kaviar. Resultatene av klekking og startfôring har vært svært vellykket og er bedre enn forventet.

I dag har Polarfisk omkring 40.000 stør fra 0,3 til 3,5 kilo i størrelse. Fra tre vellykkede klekkinger har de nå en stor biomasse med Sterlett og russisk stør. Fisken er aktiv, har god apetitt og god helse

Som eneste produsent i Norge forventer Polarfisk å kunne påbegynne leveransene i løpet av fjerde kvartal 2021. Produksjonen vil gradvis øke til en produksjon på 10 tonn per år.

Polarfisk planlegger i følge daglig leder Anker Bergli notering på Euronext Growth Oslo. Selskapet er priset til 139,6 millioner NOK før den pågående emisjonen.

Aksjer tilbys til NOK 6,50

Simen Lied AS selger aksjer i Polarfisk- AS, org.nr 994210246, til NOK 6,50 per aksje. Minimum 5.000 aksjer, til sammen 32.000 NOK per salg. Totalt 167.900 aksjer er tilgjengelig for salg. Selskapet har nylig gjennomført  en emisjon med tegningskurs 7,-

Se prospekt av 12. Juli 2021 for detaljer.

Polarfisk har fått den første og hittil eneste konsesjon for oppdrett av størfisk og produksjon av størkaviar i Norge

Produksjonsmetoden bevarer støren i live gjennom dens naturlige levealder. Uttak av rogn skader ikke fisken

Russisk kaviar fra størfisk er en av verdens mest eksklusive matvarer. Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar omsettes for mellom 22.000 og 33.000 kroner/kg

Polarfisk landbaserte oppdrettsanlegg forurenser ikke miljøet. Et moderne RAS anlegg sørger for at vann gjenbrukes og renses før det slippes ut

Polarfisk forventer å starte leveranse i løpet av 2021. Produksjon kan skaleres opp til over 30 tonn årlig. Polarfisk forventer en omsetning på mer enn 200 millioner i 2025

Polarfisk skal levere ekte russisk kaviar på det internasjonale marked. Etterspørsel forventes å øke fremover

Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar

Polarfisk Arctic Black Sturgeon Caviar

Arctic Black Sturgeon Caviar produseres av rognen fra sibirstør. Den kommer opprinnelig fra elveløpene i nord-østlige deler av Russland. Sibirstør kan bli 60 år og opptil 210 kg. Dette er den mest populære russiske kaviaren.

Polarfisk Arctic Gold
Sturgeon Caviar

Arctic Gold Sturgeon Caviar produseres av rognen fra Sterlett. Sterlett eller småstør er en av de mindre artene i gruppen stører. Den kan bli 16 kg tung og 100–125 cm lang. russisk kaviar fra Sterlett er svært eksklusiv.

Polarfisk Arctic Diamond Sturgeon Caviar

Arctic Diamond Sturgeon Caviar produseres av rognen fra russisk stør. Russisk stør kalles også diamantstør og kan bli over 2 meter lang. Kaviar fra russisk stør er vår mest eksklusive russiske kaviar med en vidunderlig smak og aroma.

Bestilling av aksjer - minimum 5.000 á NOK 6,50

Fyll inn skjema under for å bestille aksjer, så sender Simen Lied AS sluttseddel til signatur. Så snart sluttseddel er signert sendes denne til Aksjeservice samtidig som du mottar betalingsanvisning. Overføring av aksjer er gjort i løpet av noen få dager. Har du spørsmål kan du sende epost til [email protected]